คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบงานสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ

ระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบจัดการข่าวสารเว็บไซต์ (กรุณา login ด้านล่างก่อน)

Backoffice สำหรับเจ้าหน้าที่ (กรุณา login ด้านล่างก่อน)

สำหรับผู้ดูแลระบบ (Joomla Control Panel)