คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ข่าวประชาสัมพันธ์
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th