คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - โครงสร้างหน่วยงาน
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ

ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th