คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มชุมนุม/ชมรม
ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th